12082018

Đào tạo và tư vấn hoàn thành chứng nhận FSC-CoC và FSC-CW cho nhà máy chuyên sản xuất ván MDF đầu tiên tại Việt Nam

Đào tạo và tư vấn hoàn thành chứng nhận FSC-CoC và FSC-CW cho nhà máy chuyên sản xuất ván MDF đầu tiên tại Việt Nam

Nếu trong giai đoạn năm 2008 đầu năm 2009 các nhà máy sản xuất dăm gỗ và ván ghép tại Việt Nam hướng đến việc áp dụng các chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC cho sản phẩm của mình thì năm 2014 sẽ là giai đoạn phát triển chứng chỉ này cho các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất ván MDF.

Khi nguồn nguyên liệu gỗ…

12082018

Năm 2011 tại Việt Nam đã có gỗ cao su và mủ cao su tự nhiên đạt chứng nhận FSC-FM/CoC của Tập Đoàn Cao Su Việt Nam.

Năm 2011 tại Việt Nam đã có gỗ cao su và mủ cao su tự nhiên đạt chứng nhận FSC-FM/CoC của Tập Đoàn Cao Su Việt Nam.

Từ năm 1996 đến nay, các nhà trồng rừng, sản xuất, chế biến và kinh doanh xuất khẩu liên quan đến lâm sản và gỗ tại các quốc gia trên thế giới đã tiếp cận và áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn FSC trong hoạt động quản lý của mình. Tuân thủ theo các nguyên tắc, tiêu chuẩn FSC trong việc sử dụng các nguồn tài nguyên rừng (bao gồm lâm sản và…

12082018

Tư vấn chứng nhận FSC-CoC/CW, Chuỗi hành trình sản phẩm cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp sản xuất dăm gỗ (woodchip) xuất khẩu

Tư vấn chứng nhận FSC-CoC/CW, Chuỗi hành trình sản phẩm cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp sản xuất dăm gỗ (woodchip) xuất khẩu

Trong thời gian 03 năm từ năm 2009 đến nay, các doanh nghiệp ngành công nghiệp sản xuất dăm gỗ xuất khẩu phát triển và phải đối đầu với nhiều khó khăn, cạnh tranh khốc liệt trong hoạt động tìm nguồn nguyên liệu, giá cả nguyên liệu và các dịch vụ liên quan tăng vọt, giá bán hàng hóa (dăm gỗ) chịu sự áp đặt của thị trường mua và cạnh tranh nhau giữa các…

12082018

Công ty TNHH SX Nguyên Liệu Giấy Việt Nhật hoàn thành chứng nhận FSC-CoC và FSC-CW - thành viên đạt chứng nhận đầu tiên của VIJACHIP

Công ty TNHH SX Nguyên Liệu Giấy Việt Nhật hoàn thành chứng nhận FSC-CoC và FSC-CW - thành viên đạt chứng nhận đầu tiên của VIJACHIP

Chứng nhận FSC-CoC và FSC-CW, Hoàn thành chứng nhận cho doanh nghiệp thành viên đầu tiên của VIJACHIP (Liên doanh Tập đoàn Sojitz, Vinafor Việt Nam và một số doanh nghiệp gỗ và rừng của Việt Nam).

Công ty TNHH Sản Xuất Nguyên Liệu Giấy Việt Nhật đã bảo vệ thành công Hệ thống quản lý Chuỗi hành trình sản phẩm FSC-CoC theo tiêu chuẩn FSC-STD 40-004 và Chương trình thẩm định gỗ có kiểm soát…

12082018

Chống phá giá và ứng dụng FSC trong chống phá giá

Chống phá giá và ứng dụng FSC trong chống phá giá

Các điều cơ bản trong Chống phá giá

Vừa qua, ngày 25/10/2007, VCCI Thành phố Hồ Chí Minh, Văn Phòng Hiệp Hội Gỗ & Lâm sản Thành phố Hồ Chí Minh và công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Lương có tổ chức hội nghị tại hội trường VCCI Thành phố Hồ Chí Minh về chuyên đề “Chống Bán Phá Giá và ứng dụng tiêu chuẩn FSC trong Chống Bán Phá Giá” với sự tham…

12082018

Nhận thức của các doanh nghiệp đối với các tiêu chuẩn FSC

Nhận thức của các doanh nghiệp đối với các tiêu chuẩn FSC

Trong thời gian từ 1999 đến nay, việc thực hiện hệ thống quản lý CoC theo các tiêu chuẩn FSC trong các doanh nghiệp đạt chứng nhận đã có một khoảng thời gian khá dài để áp dụng và vận dụng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chỉ dừng lại ở mức áp dụng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn, chưa thực hiện tốt được việc vận dụng tiêu chuẩn cho hoạt động quản lý…

12082018

Giới thiệu các phiên bản mới của các tiêu chuẩn FSC mà doanh nghiệp phải áp dụng trong năm 2007 & 2008

Giới thiệu các phiên bản mới của các tiêu chuẩn FSC mà doanh nghiệp phải áp dụng trong năm 2007 & 2008

Tính đến tháng 05/2007, theo số liệu công bố  của tổ chức FSC (Forest Stewardship Council) tại website http://www.fsc-info.org  ở Việt Nam có 124 chứng nhận CoC (Chain of Custody Certificate) được cấp cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành gỗ hay có liên quan đến gỗ và 01 chứng nhận FM/CoC cho một khu rừng diện tích 9,904ha ở tỉnh Bình Định.

Các chứng nhận này được 02 tổ chức chứng nhận có…

12082018

Công ty TNHH Phát Triển (DEVELOPMENT CO.,LTD) hoàn thành chứng nhận FSC-CoC

Công ty TNHH Phát Triển (DEVELOPMENT CO.,LTD) hoàn thành chứng nhận FSC-CoC

Chứng nhận FSC-CoC, Hoàn thành chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm cho doanh nghiệp thứ 2 trong ngành công nghiệp sản xuất ván gỗ ghép (Finger joint laminated board)

Tháng 08/2009, khách hàng của chúng tôi là công ty TNHH Phát Triển (DEVELOPMENT CO.,LTD) tại Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã xây dựng thành công hệ thống Chuỗi hành trình sản phẩm theo các tiêu chuẩn FSC-CoC (FSC-STD 40-004…

12082018

Giải quyết các khó khăn để áp dụng hệ thống chứng nhận FSC-CoC hiệu quả

Giải quyết các khó khăn để áp dụng hệ thống chứng nhận FSC-CoC hiệu quả

Trong quá trình đánh giá, các doanh nghiệp thường gặp khó khăn trong việc chứng minh hệ thống CoC của mình theo các hoạt động và hồ sơ liên quan.

Mặc dù, theo yêu cầu của tiêu chuẩn doanh nghiệp biết rằng các hồ sơ cần phải lưu trữ bao gồm những gì và thời hạn lưu là bao nhiêu lâu, các họat động nào cần thực hiện ở đâu trong hệ thống, nhưng khi áp…

12082018

Chứng nhận FSC-CoC, Chuỗi hành trình sản phẩm cho các doanh nghiệp

Chứng nhận FSC-CoC, Chuỗi hành trình sản phẩm cho các doanh nghiệp

FSC-CoC, Chuỗi hành trình sản phẩm cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp sản xuất dăm gỗ (woodchip) xuất khẩu và sản xuất giấy

Trong năm 2009, các doanh nghiệp ngành công nghiệp sản xuất dăm gỗ xuất khẩu và sản xuất giấy đã triển khai xây dựng hệ thống Chuỗi hành trình sản phẩm theo các yêu cầu của tiêu chuẩn FSC để tăng cường tính…