đào tạo - tư vấn chứng nhận SA 8000

src=/images/upload/images/sa8000(1).jpg


1- SA8000 là gì?

-    Được ban hành vào tháng 10 năm 1997 , sửa đổi lần thứ nhất vào cuối năm 2001 và phiên bản mới nhất được ban hành tháng 5 năm 2008, Tiêu chuẩn Trách nhiệm Xã hội 8000 (SA8000) là tiêu chuẩn về Quy tắc hành xử toàn cầu đầu tiên.

-    SA8000 được phát triển dựa trên các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), các Tuyên ngôn nhân quyền (HRD), cũng như các Công ước về Quyền trẻ em.

-    SA8000 áp dụng cho tất cả các công ty bất kể quy mô, ngành công nghiệp và địa điểm hoạt động.

-    Mục tiêu của SA8000 để đảm bảo tuân thủ Quy tắc hành xử về Trách nhiệm xã hội trong hoạt động sản xuất hàng hoá và cung cấp dịch vụ.

 2- Tại sao cần thực hiện SA8000?

-    Người mua yêu cầu thực hiện.

-    Nâng cao nhận thức toàn cầu về Trách nhiệm xã hội.

-    Nhận thức về các yêu cầu của Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) ngày cang cao ở các nước đang phát triển.

-    Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) tác động đến thực tiễn kinh doanh hiện tại.

-    Cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động.

-    Thể hiện việc chúng ta chăm sóc cho người lao động.

3- Lợi ích của việc chứng nhận SA 8000

-    Đối với khách hàng

  • Đàm phán với nhà cung cấp đã được chứng nhận độc lập đối với SA8000, bạn và khách hàng của bạn có thể có được niềm tin rằng các sản phẩm bạn mua đã được sản xuất trong điều kiện đảm bảo công bằng và an toàn và luôn luôn như vậy.
  • SA 8000 không phải là chứng nhận một lần rồi thôi, đây là một tiêu chuẩn cung cấp khuôn khổ để kiểm soát lâu dài và cải tiến liên tục.

-    Đối với nhà cung cấp

  • SA 8000 sẽ cung cấp cho bạn một lợi thế cạnh hơn đối thủ của bạn và cung cấp ưu điểm để thu hút khách hàng tiềm năng. Tất cả những điều kiện khác là như nhau, tại sao khách hàng sẽ để ý tới một Nhà cung ứng với các hồ sơ không chắc chắn về điều kiện làm việc thực tiễn và các vấn đề nhân quyền, nơi mà Khách hàng đòi hỏi phải theo dõi tốn kém. Trong khi họ có thể mua từ một nhà cung cấp hàng đầu được thừa nhận trong lĩnh vực này?
  • Một số Khách hàng đã nhấn mạnh rằng các nhà cung cấp của họ cần thực hiện theo SA8000 - vậy tại sao chúng ta không đi tiên phong trong việc giành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức của bạn?

4- Đánh giá chứng nhận SA8000 là gì?

-    Đánh giá Chứng nhận độc lập là một cuộc đánh giá xác nhận của bên thứ ba (Tổ chức chứng nhận) rằng Tổ chức của bạn thực hiện tốt các yêu cầu của tiêu chuẩn SA8000.

-    Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn SA 8000, tổ chức của bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận hợp lệ cho một chu kỳ 3 năm và bao gồm đánh giá giám sát định kỳ hàng năm.

 5- Chi phí:

-    Chi phí thực hiện SA8000 có thể được chia thành ba loại:

  • Chi phí cấp giấy chứng nhận
  • Chi phí tư vấn, và
  • Chi phí duy trì và nâng cấp hệ thống quản lý.