Có thể đổi chứng chỉ FSC được không?

Có thể đổi chứng chỉ FSC được không?

Q: Công ty tôi được cấp chứng nhận FSC-CoC của Tổ chức chứng nhận A với hiệu lực chứng nhận 5 năm. Vậy sau 2 năm công ty tôi có thể chuyển đổi sang Tổ chức chứng nhận B có được không? Thủ tục và chi phí thế nào?

A: Công ty bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi sang Tổ chức chứng nhận khác vào bất kỳ thời gian nào trong suốt chu kỳ chứng nhận 5 năm. Thủ tục sẽ do Tổ chức chứng nhận mới hỗ trợ, thường thì đa số các Tổ chức chứng nhận sẽ không thu phí. Bạn có thể liên lạc với công ty Lương để tư vấn hỗ trợ miễn phí.